žehlení
žehlení
žehlení

Podmínky

Poskytovatel služeb

Společnost Astronata plus s.r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 161625

Sídlo společnosti:

Na Perštýně 342/1
Praha 1
PSČ 110 00

IČ: 290 34 876
DIČ: CZ29034876
Objednávání služby

Telefonicky nebo textovou zprávou na čísle 737 644 444.
E-mailem: objednavka@rucnizehleni.cz
Objednávka musí obsahovat jméno, adresu, telefon nebo e-mail, datum a časové rozpětí, kdy a kde má být zakázka vyzvednuta.

Dodací podmínky

Zakázka bude u zákazníka vyzvednuta v určeném časovém rozpětí, se zákazníkem bude vyplněn zakázkový list s přesnou specifikací předaného prádla. Nejpozději do 3 pracovních dní (pokud není dohodnuto jinak) bude vyžehlené prádlo vráceno na domluvenou adresu.
Minimální cena objednávky 350 Kč bez dopravy.

Odpovědnost poskytovatele služby

Zákazník si při zpětném přebírání zakázky zkontroluje kvalitu provedení služby. Na pozdější reklamace nemůže a nebude brán zřetel.
© Copyright Ruční žehlení | Praha | Žehlení | Links | SEO 321 | "Stránky vytvořil tým 321 CREATIVE PEOPLE